Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 22 of 22 (0.008 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection AND firstTitle:R
[texts]1879 års överenskommelse - Grytnäsarkivet
Avtal och andra handlingar som bekräftar övergång från firma Bergman, Hummel & co till AB Bodträskfors och AB Bergman Hummel.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar
Downloads: 101
[texts]Rapporter med trafikinkomster från Västeråsbanan - Addebodaarkivet
Rapporter med fördelningen av trafikinkomsten på Stockholm-Vesterås-Bergslagens, Sala-Tillberga, Norbergs, Klackbergs och Spånga-Löfsta jernvägar månadsvis för månader 1892, 1897-1905. Ofullständigt.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; addebodaarkivet; västeråsbanan; trafikinkomster; trafikrapporter; stockholm-västerås-bergslagens järnvägar
Downloads: 82
[texts]Redovisningskommentarer - Filipsborgsarkivet
Ernst Sällström och Johannes Sällström skriver och pekar på oriktiga uppgifter i en ekonomisk redovisning för åren 1892 och 1893, som dom vill rätta till.
Keywords: kalix id 601; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare bergman hummel & co; bergman hummel & co; kalix avsändare ernst sällström; kalix avsändare johannes sällström
Downloads: 4
[texts]Rekonstruktion av bolaget - Grytnäsarkivet
Ett förslag till rekonstruktion av AB Båtskärsnäs, troligen från 1911
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; ernst sällström; skuldförbindelse
Downloads: 234
[texts]Resa genom Norrland och Lappland till Sulitelma och Gellivare år 1834, del 1 och 2 - Bergmankällor
I två delar. Jon Engströms resa genom bl.a. Norrbotten år 1834. Engström är bl.a. kritisk mot tjärbränningen som han menar borde ersättas med uppodling. Digitaliseringen kommer från Norkalottbiblioteket i Övertorneå
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; kalix f norrbotten; norrbotten; engström
Downloads: 332
[texts]Revisionsberättelsen - Filipsborgsarkivet
Kalix älvs flottningsförenings revisionsberättels för år 1902.
Keywords: kalix id 354-359; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; flottning; revision
Downloads: 129
[audio]Rikti Dockas audioguide - Magnus Cedergren
Audioguide avsedda för enskild användning. (Eftertryck och vidare kopiering undanbedes även av innehåll i audioguide, kan vi samarbeta istället...?)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; audioguide; rikti dockas
Downloads: 36
[image]Robert Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; robert bergman
Downloads: 5
[image]Robert Bergman - Bildarkivet
Son till Johan Bergman Olson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; robert bergman
Downloads: 5
[texts]Robert död i Nizza - Stenströmshandlingar
Johan Bergman Olson skriver till sin syster Caisa-Lena Stenström (född Bergman) om sin son Roberts död i Nizza 1860
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stenströmshandlingar; robert bergman; johan bergman olson; kalix avd e brev; kalix avsändare johan bergman olson; kalix mottagare caisa-lena stenström
Downloads: 9
[texts]Robert Wästfelts anmärkning Luleå ångsnickeri AB i Jokkmokk - Grytnäsarkivet
Inspektor Robert Wästfelts anmärkningar för Luleå ångsnickeri AB i Jokkmokk 1883-84
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsnickeri ab; kalix avd f jokkmokk; robert wästfelt; inspektor; luleå ångsnickeri ab
Downloads: 53
[texts]Rolfs by laga skifte 1851 - Kartor och fastighetshandlingar
Laga skifte i Rolfs by 1851
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd j lantmäterihandlingar; rolfs; rolfs by; laga skifte
Downloads: 157
[texts]Rotetaxering 1876 - Grytnäsarkivet
Rotetaxering Rolfs nr 4, Grytnäs 1876-09-05
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs; rotetaxering; grytnäs
Downloads: 41
[texts]Räkning - Filipsborgsarkivet
Carl Emanuel Bergman begär hos Nordiska kreditbanken att en räkning på 32.677 kr som finns på hans broder John skall överföras på Carl Emanuel Bergman.
Keywords: kalix id 628; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd g; carl emanuel bergman; john august bergman
Downloads: 2
[texts]Räkningar från C.F. Åkerström 1899-1900 - Grytnäsarkivet
Räkningar från C.F. Åkerström 1899-1900
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; c.f. åkerström
Downloads: 81
[texts]Ränteuppgifter - Filipsborgsarkivet
Sammandrag av utbetalda räntor under året 1904.
Keywords: kalix id 429; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; ränta
Downloads: 8
[texts]Rättelseuppgifter - Filipsborgsarkivet
Manne bergman skriver till Bäck och påpekar en del felaktiga uppgifter som han skall rätta till för fakturorna till några företag.
Keywords: kalix id 771-772; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 50
[texts]Rättelseuppgifter - Filipsborgsarkivet
Manne bergman skriver till Bäck och påpekar en del felaktiga uppgifter som han skall rätta till för fakturorna till några företag. En revers påstås ha sänts upp till postmästare Horney, vilken han omgående måste lämna till Hummel. Även andra uppgifter i olika affärshändelser diskuteras
Keywords: kalix id 773-778; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; bergman hummel & co; carl emanuel bergman
Downloads: 67
[texts]Rättsgångshandlingar konkurs Haparanda Export AB - Grytnäsarkivet
Rättegångshandlingar från konkursen för Haparanda AB 1884
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f haparanda export ab; konkurs; häradsrätten; haparanda
Downloads: 86
[image]Rödupps herrgård - Bildarkivet
Carl Grundéns bruksherrgård mellan Överkalix och Jockfall
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; rödupp; rödupps herrgård; carl emil grunden; grunden
Downloads: 18
[texts]Röstsedel till komministerval i Nederkalix 1876 - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Anders Pehrssons röstsedel till rubricerade val. Han var bonde på nr 6 i Ryssbält.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; ryssbält; röstsedel; nederkalix; kalixbygdens forskarförenings arkiv; hemsö; risberg, hällgren
Downloads: 4
[texts]Årsmöteshandlingar 1886 AB Bodträskfors - Grytnäsarkivet
Div. årsmöteshandlingar för AB Bodträskfors 2 juli 1886
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab bodträskfors; ab bodträskfors
Downloads: 44
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image
audio